62 van G. W. H a k e t, de pereeelen Heeniraadstraat Nos. 35 tot en met 59, (oneven nummers), kadaster Sectie A G, Nos. 641, 539 tot en met 547 en 531 tot en met 534, te zamen groot 4 A., 85 c.A., tegen betaling van eene schade loosstelling van f 13.499,23; van S. den Hey e r, de pereeelen Gondelstraat Nos. 9 en 11, kadaster Sectie A F, onderscheidenlijk No. 1513, groot 29 c.A. en No. 1514, groot 88 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 5600, van J. den Duik, het perceel Heeniraadstraat plaat selijk ongenummerd, kadaster Sectie A G, No. 530, groot 2 A., 44 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 6402,24; van J. den Duik, het perceel Heeniraadstraat No. 11, kadaster Sectie A G, No. 518, groot 66 c.A., tegen be taling van eene schadeloosstelling van f 1988, en No. 1452, groot 2 A., 46 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 35.815,81''; van C. H u s, de pereeelen Heeniraadstraat Nos. 29 tot en met 33 (oneven nummers), 17 en 19 tot en met 23 (oneven nummers) en Marcelisstraat Nos. 39 en 41, ka daster Sectie A G, Nos. 535, 536, 537, 525, 1993, 529, 528, 527, 1989 en 1990, te zamen groot 3 A., 66 c.A., tegen be taling van eene schadeloosstelling van f 13.821,07; van de H u 1 p v e r e e n i g i n g voor Gerefor meerd Schoolonderwijs, de pereeelen Heem raad- straat Nos. 85 en 15/Tl, kadaster Sectie A G, ótiderachei- van de ervenva nJ. van der Zwan, de pereeelen Marcelisstraat No. 42 en Heeniraadstraat Nos. 1/3 en 5, kadaster Sectie A G, onderscheidenlijk Nos. 1991, 517 en 1992, te zamen groot 1 A., 19 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 4845,88; van E. P1 u g g e Hzn., het perceel Boegstraat No. 5, kadaster Sectie A G, No. 804, groot 30 c.A., tegen betaling van eene schadeloosstelling van f 2790,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 64