16E 10 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. I M. Gerooid werd aan 948 M. d. Plantsoenterreinen. 193.35.78 H.A. —.35.98 n 8.16.43 15.26 Wandelpaden. e. I n n de .Koningskade de Koninginnegracht Bijgeplant werd aan: de Willem de Zwijgerlaan de Valkenboschkade. de Thomsonlaan de Statenlaan de Koningskade de Koninginnegracht —.98.— 6.— 472 M. 476 13.23.60 2.8 n n 2.740 M. n n 216.47.87 H.A. 200 520 992 80 472 476 De gezamenlijke lengte en oppervlakte van de afzonder lijk gelegen wandelpaden inde Scheveningsche Boschjes, de Nieuwe Scheveningsche Boschjes, het Nieuwepark, het De oppervlakte verminderde door aanleg van een rijweg door de Westduinen met Zoodat de terreinen op 31 December 1918 een totale oppervlakte hadden van. 216.32.61 H.A. Op 31 December 1917 hadden de plant soenterreinen der gemeente eene gezamen lijke oppervlakte van In 1918 vermeerderde deze oppervlakte door aanleg der beplanting langs de Zuidzijde van de Adriaan Goekoopïaan in het park Zorgvliet met uitbreiding der dennenbeplanting in de Westduinen met aanleg van het Thomsonplein door toevoeging van de buitenplaats „Vreugd en Rust” te Voorburg met door toevoeging van de buitenplaats „Marlot” met door aanleg in de Peilstraat met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 652