16E 15 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, J. Patijn. De Secretaris, J. H. de Bas, l. s. voor de kweeking en verzorging van boomen en planten, aan veel ruimere eisehen kan worden voldaan, dan zulks by de handelskweekeryen het geval kan zijn. Ten slotte meenen Burgemeester en Wethouders met vol doening te mogen constateeren, dat het een gelukkig besluit is geweest, om ook voor de Plantsoenen de bedrijfsboekhou- ding in te voeren, waardoor de mogelijkheid werd geopend, de kosten der werken op betere grondslagen gebaseerd, tot zuiverder bedragen in rekening te kunnen brengen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 657