r L 16E 16E r f 241 806.17 s 241.806,17 s f 389.956,33 s 389.956,33 s 17 16 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. t BEDBIJFSftEKENING 1918. I. [Art. BATE N. LASTE N. Art. I I. f 10.172,40 f Memorie 9.464,30 s III. 194.533.77 s n V. 35.500,— 99.673,19 s n 21.728,41s f 241.806,17 s f 389.956,33s f 389.956,33 f 241.806,17 s Saldo. Gezien. De Administrateur, J. W. M. Courtois. De Directeur, P. Westbroek. Begroot bedrag. n Werkelijk bedrag Totaal der Baten Lasten Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 2.559,74 700,53 VI. 'II. 1.600,— Memorie 28.000,— 6.718,— 49.000,— 8.000,— 6.227,55 16.000,— van beplantingen bij Gemeente- I gebouwenI Vergoeding voor het onderhoud van wandelplaatsen en plant- soenen Vergoeding voor het aanbrengen j van openbare beplantingen I Vergoeding voor het onderhou den van de beplanting op de Algemeene Begraafplaats en voor hulp bij hét delven van graven Rente van kasgeld, disconto, enz. Opbrengst kweekerijen (afleve ring en verhuring van planten- materiaal)I f 24.877,00 180.006,74s 86.756,94 8.748,87 73.705, ld’ 9.715,18 6.146,48 I. II. Hl. IV. V. VI. VIL VUL I Kweekerijen. I Onderhoudswerken Uitbreidingswerken Onderhoudskosten Algemeene onkosten Rente Afschrijvingen Onvoorzien Vergoeding voor het houden van beplantingen bij Gemeentegebouwen 243.070,96s 12.759,12 s f 20.500,— J 107.360,62 s n onder- j II. i Vergoeding voor het aanbrengen j VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 658