I R 16E 4 18 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. I SPECIFICATIE DER BEDRIJFSREKENING. II. BATE N. Artikel I. f 499,74 60,— 111,04 300,— 599,365 n 25,— n 103,02 50,— T) 40,- 22,44 5 n 2,735 30,— n n 3.600,— r> 50,- 54,54 T) n 1.692,40 1.000,— 1.056,11 n n 550 620,35 335,585 360,— n 9.728,86 8.297,40 Transporteer en f f k. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. 4.114,285 90,- 450,— |f 2.159,61 5 Vergoeding voor het onderhouden van beplantingen bij Gemeentegebouwen. 1. Onderhoud van de tuinen bij de ge bouwen Javastraat 26, Korte Voor hout 1 en Alexanderstraat 2 2. Onderhoud van den tuin by het Ge meentearchief 3. Onderhoud van de tuinen bij de Politie- bureelen 4. Onderhoud van den tuin bij perceel Prinsessegracht 5 5. Onderhoud van de tuinen by het Quaran- tainegebouw aan den Parallelweg en de Koningstraat 6. Onderhoud van den tuin bij perceel Wagenstraat 119 7. Onderhoud van den tuin bij het Haven kantoor aan den Trekweg 8. Onderhoud van den tuin bij den Veeg- dienstpost aan de Bentinckstraat 9. Onderhoud van de tuinen bij de Ge- meente-ziekenhuizen 10. Onderhoud van den tuin bij de school aan de Lijnbaan 32 a 11. Onderhoud van het plantsoen der speel plaatsen bij de Openbare Lagere Scholen 12. Onderhoud van de schooltuinen by de H. B.-Scholen en by de Middelbare Daghandelsschool 13. Onderhoud van de beplanting by het Gymnasium 14. Onderhoud van de beplanting der speel plaatsen by de Openbare Bewaar scholen 50,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 659