16 30,— I 1 SO- ar’,31 150,— 86,333 100,— j 50,47 5 75,- 17,66 5 75.— 50,60 110,23 16.69 4,08 f f 10.172,40 12.759,12 5 Laan 36 (Gem. Geneesk. Dienst) 19 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. BATE N. 8.297,40 f f 9.728,86 90,— 425,- 637,27 650,— 915,34 lingenhuis en het Doorgangshuis n n n n n n Begroot bedrag. i Werkelijk bedrag. 103,30 5 21,44 I r> j r» 100,- L 28. Volksspeelterrein Hondiusstraat |2'J. Onderhoud van de tuinen bij de Volks woningen aan de Laakhaven 30. Onderhoud van de beplanting Gebouw Verhoogd bij Raadsbesluit van met Gebouw van den Gemeentelijken Tele foondienst aan de Marnixstraat 25. Onderhoud van den tuin perceel Groote Markt 24 26. Onderhoud beplanting Badinrichting Jan van Gojenstraat 27. Onderhoud van den tuin perceel Prin- segracht 9 82,65 5 663,18 5 58,68 5 15. Onderhoud van buitengewone Scholen 16. Onderhoud van den tuin der Academie van Beeldende Kunsten en dien van het Conservatorium voor Muziek 17. Onderhoud van de beplanting bij de Vakschool voor Meisjes aan de Louise- i Henriëttestraat 18. Onderhoud der beplanting op de binnen plaats bjj het Gemeente Museum 19. Onderhoud van den tuin bij het Bestede- lingenhuis en het Doorgangshuis i„ 20. Onderhoud van de beplanting by het j Transport de beplanting bij de Openbare Lagere Gebouw van den Gemeentelijken Ge- neeskundigen Dienst 21. Onderhoud van de beplanting by het Gebouw van den Schoolartsendienst 22. Onderhoud van den tuin bij de Hulp- ambachtsschool 23. Onderhoud van de tuinen bij de Gem. Volkswoningen aan de Trekweg 21. Onderhoud van de beplanting bij het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 660