16E 20 n VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. BATEN. Artikel II. f 273,645 2.448,775 n 776,255 166,49 I n 7.901,49 Transporteeren f T) n n r> n r> r> n n Begroot bedrag. 468,52 28,04 390,265 492,425 52,81 243,945 41,58 1.556,585 i l n Vergoeding voor het aanbrengen van beplan tingen bij gemeentegebouwen enz. Werkelijk bedrag. 141,66 22,385 49,- 128,02 i 67,95 152,70 25,81 170,125 47,415 93,03 64,06 Memorie. 1. Aanleg tuin bij perceel Groote Markt 24 2. Aanbrengen van een beplanting by de Noodwoningen aan de Laakhaven 3. Aanbrengen van een beplanting by de Volkswoningen aan de Trek weg 4. Aanbrengen van een beplanting by het Gebouw van den Gem. Geneeskun digen Dienst 5. Aanleg tuin Prinsegracht 9 6. Aanbrengen van een beplanting bij het Gebouw van den Gemeentelijken Schoolartsendienst 7. Verplaatsen Schooltuin O. L. S. Frans- Halsstraat 8. Hulpziekenhuis Slijkeinde (verbouwing) 9. Beplanting speelplaats O. L. S. Hemster- huisstraat 10. Aanleggen tuin barakken Zusterstraat. 11. Uitbreiding beplanting bij O. L. S. Lynbaan 38. 12. Aanleggen tuin H. B. S. Beeklaan 13. Herststellen van de door Militairen aan gebrachte schade aan de beplanting by de O. L. S. aan de Hoefkade 99 Idem Rotterdamschestraat Idem van Hoornbeekstraat Idem Neptunusstraat Idem van Beuningen straat Idem Langnekstraat Idem Sirtemastraat Idem Fisherstraat Idem Zaanstraat Idem Kón. Emmakade 36 Idem Kritzingerstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 661