16E 21 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. BATE N. 4,03 34,83 328,38 5 van f Memorie Artikel III. f 1.000,- 1.000,— f If f 1.000,— 1.000,— Transporteeren i f n n n n n Begroot bedrag. 7.901,49 32,57 5 65,61 5 75,99 31,39 5 2,93 5 230,59 39.99 39,83 5 96,12 s 23,81 51,85 27,30 9.464,36 5 Werkelijk bedrag. Transport Idem van Ravesteinstraat Idem Wouwermanstraat Idem Zwarteweg 14. Herstellen Schooltuin O. L. S Coperni- cusstraat 15. Openbare Lagere School Duinstraat 10. Aanleg Schooltuinen Verplaatsbare boomen Muurbeplantingen 16. Snoeien boomen O. L. S. Atjehstraat 17. Hulpambachtsschool Spui 18. Het aanbrengen van versieringen in de II. B. S Beeklaan het Gymnasium den Kon. Schouwburg het Raadhuis (Burg. Armbestuur). Javastraat 26 de O. L. S. Kepplerstraat 19. O. L. S. van Swindenstraat, inrichten ged. speelplaats tot tuin 20. Opnemen heester bij H. B. S. Waldeck- Pyrmontkade 21. Eethuis Centrale Keuken Turfmarkt 22. Opnemen beplanting bij Havenkantoor Trekweg 23. Rooien en planten van boomen O. L. S. van Ravesteinstraat Verhoogd bij Raadsbesluit met 304,05 49,73 5 66,81 33,09 24,43 5 Vergoeding voor het onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen. 1. Bijdrage in het onderhoud van het Haagsche Bosch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 662