16 E 22 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. BATE N. If 1.000,— f n 193.533,77 n 397,295 f 194.533.77 5 f 243.O7O.965 Artikel IV. 9.153,145 f 4.300,— f 6.696,295 15.000,— 16.200,— rt 471,14s n 274.90 s 16.595.50 f f 35.500,— Transporteeren n Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 1.000,- 669,85 8.407,91 109.809.68’ 32.815,94 5 41.162,68s 34.132,82 2.861,99 5. 6. 8. 9. n 5 n Diverse nieuwe werken 3. Wijzigingen van de beplanting bij het verbreeden en aanleggen van over wegen over de stoomtrambaan langs de van Boetzelaerlaan 4. Aan brengen van beplanting bij het pad- vindershuis aan den Kweekerijweg Vergoeding voor het aanbrengen van openbare beplantingen. 1. Uitbreiding dennen beplanting rust” 2. Vervanging van de beplanting langs een gedeelte van de Koningskade en langs de Koninginnegracht (in 1917 werd hiervoor reeds verwerkt een bedrag van f 5.646,10). 11.331,26 115,65 s 365,86 s „Hout- duinen) 10. Onderhoud van de afzonderlijke gelegen wandel- en ruiterpaden 11. Stormschade 12. Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit van met Transport 2. Verzorging van eenden en wilde vogels 3. Bewaking der plantsoenen 4. Onderhoud Pleinbeplanting Boschbeplanting Parkbeplanting Straatbeplanting Helmbeplanting idem (Glooiing weg West-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 663