16E 430,74 449,59 94,44 393,94 s 617,56s 120,94 8.539,93 5 359,63 120,94 s 19,46 5 1.064,13 5 239,34 s 35,54 s dervoort •23 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. BATEN. 16 595,50 4.024,61 3.226,03 5 (Maatschappij 3.138,1!»5 n f 3.141,075 Noodwoningen r n Transporteeren f 39.330,15 35.500,— f Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Maatschappij. Hontrust Gemeentelijk Grondbedrijf 5.258,45 12. Aanbrengen beplanting in de Peilstraat 13. Aanbrengen van openbare en straat- beplantingen bij de aan de Laakhaven: Openbare beplanting Straatbeplanting f 237,40 193,34 14. Aanbrengen van openbare beplanting bij de Volkswoningen aan den West- duinweg 15. Aanbrengen van beplanting langs de Noordpolderkade 16. Beplanting van een gedeelte in de Wil lem de Zwijgerlaan, (Mli Zandoord) 17. Wijziging plantsoenaanleg Stations plein voor rekening van Mi) Oranje- laanf 94,82 Gemeentewerken. 521,74s 18. Gemeentewerken. Aanleg weg door de Westduinen Transport f 35.500,f 5. Aandeel in de kosten der beplanting van een gedeelte der Statenlaan (Goe- koop van den Berg) 6. Versiering Thomsonplein 7. omgeving Huis ten Bosch 8. Aanleg Noordelijk gedeelte „Villapark Zorgvliet” 9. Boombeplanting Thomsonlaan (Maat schappij Duinrust) 10. Aanleg Thomsonplein Duinrust) 11. Beplanting van een gedeelte der Valken- boschkade Maatschappij Duinrust Laan v. Meer-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 664