16 E 24 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. BATE N. f 39.330,15 14,49 18,89 211,72 35.050,005 28,82 s 69,56 n voormalig 35.500,— f 99.673,19 s f n Begroot bedrag. W erkelijk bedrag. 333,08 1.439,11 12.107,01 9,96 71,45s 6.806,24 s 11.63 673,13 s 3.490,99 6,95 n n n 35.500,— If Militair Transport 19. Gemeentelijke Telefoondienst. Hulppalen plaatsen langs de Valkenboschkade enz 20. Crisisuitgaven 21. Gemeentelijk Electrisch Bedrijf. Kabel- sleuf bij hotel „Altenburg” te Sche- veningen 22. Werkzaamheden in verband met het plaatsen van een wachthuisje voor de Westlandsche stoomtram Mi) op het pleintje a/d Valkenboschlaan bij den Loosduinscheweg 23. Kosten advies-Commissie voor de teelt van Voedingsgewassen 24. Koninklijk Nationaal Steuncomité (aan deel werkverschaffing) 25. Aanbrengen van een versiering in ver band met de onthulling van het standbeeld voor Johan de Witt 26. Kosten voor de Gemeentelyke Volks tuinen 27. Rooien boom Loosduinscheweg 609 28. Bewaking „Vreugd en Rust” (Zendings- feest) 29. Verrichten werkzaamheden, opnemen waterleidingbuis hoek Frankenpark bij de Doornstraat 30. Zagen van brandhout 31. Helmbeplanting, Oefenterrein 32. Helmbeplanting' (Duinwaterleiding) 33. Brandschade (Herstelling schaftlokaal aan den Sparrenweg) 34. Aanleg plantsoen Boerenstraat Verhoogd by Raadsbesluit van •met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 665