16E If 25 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. BATE N. f f n f 1.600,— f 2.559,74 Memorie. f 700,53 f J» f f f f f 1.200,— 400,— Artikel VI. Rente van kasgeld, disconto, enz. Verhoogd bij Raadsbesluit van met Begroot bedrag. 21.728,4 Is 1.300.65 5 1.259,08 5 i’ Werkelijk bedrag. Artikel V. Vergoeding voor het onderhouden van de beplanting op de Algemeene Begraaf plaats en voor hulp van het delven van graven. 1. Onderhoud van de beplanting op de Algemeene Begraafplaats 2. Hulp bij het delven van graven Verhoogd by Raadsbesluit van met Artikel VII. Obprengst Kweekersen. Aflevering en verhuring van platenmate riaal Verhoogd by Raadsbesluit van met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 666