16E 26 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. LASTE N. Artikel I. f 5? 633,75 f 20.500 f Artikel II. Onderhoudswerken. f 107.360,62 5 f 180.006.745 n r> n n 410,— I, w r> Inclusief f 2.679,15s duurtebijslag werklieden. 2) Inclusief f 13.321,91s dunrtebijslag werklieden, Werkelijk bedrag. 1.000,- 4.320,94 38.801,45 8.215,75 856,72 s 1.529,02 1.000.— 555,62 s 410,— 433,82 s ■i. 1.256,25 18.465,48s 3.056,29 167,62 s 1.087,54 1.256,25 f 12.000,— 5.000,— 1.200,— i” P)125.282,86 i Begroot bedrag. Kweekerijen. 1. Wedde vau een onderbaas 2. Arbeidsloonen 3. Materialen 4. Vervoer 5. Brandstoffen 6. Huur van grond bij de laan van Eik-en- duinen 7. Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit van met 24.877,015 1. Arbeidsloonen 2. Materialen 3. Vervoer 4. Straatwerk 5. Duinwater voor besproeiing 6. Bijdrage in het onderhoud van het Haagsche Bosch 7. Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit van met !f 70.700,— 20.830,— 10.000.— 2.000,— 2.275,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 667