16 E I f 'I f 27 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. LASTEN. f f 28.000,- f 28.000,— 86.756,94 f n n 1.500,— J r r> n 6.718,— 8.748,87 Inclusief duurtebijslag werklieden ad f 1.923,78s. n f n f r> n w n 141,— 67,— n n n r> Begroot bedrag. 697,50 495,50 150,— 70,- 100,— Werkelijk bedrag. 871,84 s 1.355,38 370,32 s 13,63 117,- 100,— 308,21 900,60 2.307,62 530,24 106,35 434,27 5 319,30 132,— 707,95 s 94,— 86,— 500,— 600,— 1.800,— 200,— 76,02 s 74,94 s 219,11 21,06 65.502,09 5 16.263,62 3.030,37 5 550,57 5 1.410,27 s Artikel III. I Htbreidingswerken. 1. Arbeidsloonen 2. Materialen (incl. schelpen) 3. Vervoer 4. Straatwerk 5. Diversen Verhoogd bij Raadsbesluit van met Artikel IV. Onderhoudskosten. 1. Gebouwen. a. Gewoon onderhoud b. Bijzonder onderhoud 2. Houten loodsen. a. Gewroon onderhoud b. Bijzonder onderhoud 3. Kassen en steenen broeibakken 4. Houten broeibakken 5. Ramen voor de broeibakken 6. Verwarmingstoestellen en geleidingen 7. Electrische licht- en pompinstallatie. 8. Schrijfmachines 9. Meubilair. a. Gewoon onderhoud b. Bijzonder onderhoud c. Gewoon onderhoud van haarden en kachels 10. Afrasteringen 11. Rollend materieel. a. Wagens b. Abonnement rjjwielen 12. Gereedschappen en kleine werktuigen 13. Diversen Verhoogd by Raadsbesluit van met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 668