16E .1 W. dd 615.15 516,25 624,75 62,50 500,— 175,50 123,40 140,- 244,18 5 32,52 5 100,— 244,89 2.767,33 50.000,— 4 1 983,33 4 1.483,- 615.15 i 516,25 624,75 29 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEX. LASTEN. Artikel VI. Renten. n 1' 8.000,— f 9.715,18 Artikel VII. f f 6.227,55 G.146,48 n Artikel VIII. f 16.000,— r> Begroot bedrag. V n y> n n v Onvoorzien Af: overgeschreven bij besluit van B. en n V :S” n 62,50 500,— I 175,50 123,40 80,— 250,— i 100,— I 180,- 3.000,— j Werkelijk bedrag. Afschrijvingen. 1. Gebouwen c. a. 2. Houten loodsen op steenen voet 3. Kassen en steenen broeibakken 4. Houten broeibakken 5. Kamen voor de broeibakken 6. Verwarmingstoestellen en geleidingen 7. Electrisehe licht- en pompinstallatie. 8. Schrijfmachines enz 9. Meubilair. 10. Instrumenten 11. Afrasteringen 12. Rollend materiaal met toebehooren 13. Gereedschappen en kleine werktuigen Verhoogd bij Raadsbesluit van met 360 dagen v. f 156.212,97s a 4 f 6.248,52 357 267 50.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 670