16E 31 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. IV. U I T BREI DI N G 1918. I Artikel IX. Aanleg en uitbreiding. f 5.865 f 8.255,18 r» n n 758,87 n f 9.045,— 10,500,— 4.000.— r> Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 2 363,18 105,67 1.058,50 4.600,25 180,— 3.000,— 1. Gebouwen 2. Houten loodsen op steenen voet 3. Kassen en steenen broeibakken 4. Houten broeibakken 5. Ramen voor de broeibakken 6. Verwarmingstoestellen en geleidingen 7. Electrische licht- en pompinstallatie. 8. Schrijfmachines enz 9. Meubilair 10. Instrumenten 11. Afrasteringen 12. Rollend materiaal met toebehooren 13. Gereedschappen en kleine werktuigen Verhoogd bij Raadsbesluit van 3 Sep tember 1918, bylage 1298 voor bouw en installatie van een hulp admini stratiegebouw Idem bij Raadsbesluit van 3 Februari 1919, bijlage 164 voor aanvulling gereedschappen, rollend materiaal, gebouwen en meubilair Idem bij Raadsbesluit van 14 April 1919, bijlage 505, onverwerkt crediet van 1917 voor bouw van bergplaatsen en schaftlokalen 1.567,87 5| f 25.112,87» f 17.141,45

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 672