16E 34 VERKOCHTE INVENTARIS, DECEMBER 1SH8. VI. lp 14 11,- f lp f 14» VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Aankoopsom. Boekwaarde. OMSCHRIJVING. f 14.240, 61,25 1.000,25 f 15.391,50 f 16.500,— 247,50 f 16.252,50 6.800,— 102,— 6.698,— 1.800,— 27,— 1.773,— en f 55,— 1.100,- f 5 1.045,— 220,— 209,- 5 5,50 104,50 110,- 5 waarin timmerman» i 900,— 45,— 855 - 5 332,50 350,— 17,50 5 -5 f f Kweekerijweg 2. Wagenloods 220,— 1.000,— 11,— 50,— 209,— 950,- III. Houten loodsen op steenen voet. 5 5 3.850,— 7.000,— 57,75 105,- 3.792,25 6.895,— 118,75 1823,75 125,— 4.025,— Afschrijving. Bedrag. 6,25 201,25 75,90 615,15 4.984,10 40.394,85 f II. Gebouwen. Kweekerijweg 2, iwoning Directeuren Bureaux) Kweekerijweg 2, (magazijn met kan toorlokaal Kantoorlokaal Sparrenweg Ged. geb. Zorgvlietstraat 247, kantoor en schaftlokalen benevens 2 berg plaatsen en één bovenwoning Schelpkade 47, schaftlokaal en gereed- schapbergplaats Morsestraat, schaftlokaal plaats Wagenloodsf Bonten loods met brandstoffenberg plaats j> 14 5.060,— f 41.010,— berg- 1» De bergplaats staande bij de houten loods met brand stoffen bergplaats Houten loods staande tegen de wagen- loods „Houtloods” Houten loods werkplaats Het houten afdak staande tegen de I plantenkas (Oranjerie) De bergplaats staande tegen de planten kas (Oranjerie) Transporteeren I. Terreinen. Kweekerijen aan den Kweekerijweg groot 4 H.A. 4 A Kweekerij aan de Morsestraat groot 1 H.A. 75 c.A Dennenkweekerij „Houtrust” groot 54 A 50 c.A Totaal op 31 December 1918 4 H.A. 60 A. 25 c.A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 674