16 E if 36 VERSLAG GEMEEXTEPLANTSOENEN. OMSCRIJVING. Aankoopsom. f 540,— 55 f 1.200,— f 76,— 60 f 190,— 114,- 3,2C 4,80 8- 60 8,— 20,— 60 Uitbreiding electrische installatie 1918 740,40 f f if f 340,— 3.510,— 55'» 758,6 1.252,2 f I» lf 600,— 550,— 279,— 90,— VIII. Electrische lieht- en pomp- installatie. 760,— 40,— 300,— 300,— 1.400,— 55 3,60 18,— 2,4C 12- 270,- 247,50 304,— 16,- 120.- 120,- 560 - 6,- 30,- 60 f 60 60 60 |f 153,- 1.579,50 758,67 1.992,67 60 60 60 f 8- 104,- 280,- 493,61 12,— 156,— I» 420,— 740,40 f 20,— 260,— 1,00,— 1.234,— 12,- 187,— j» 1.930,50 |f 60 60 55 55 IX. Schrijfmachines. 1 schrijfmachine 1 cyclostyle 1 schrijfmachine 1 Roneo-duplicator 620,— i 55 200,— 330,— i 302,50 660,— 341,— 110,- f Hulp administratiegebouw, Kweekerij- i wegI’ Kweekerijweg 2, electrische installatie in de kantoorlokalen en de woning van den Directeur f Kweekerijweg 4, electrische installatie in het magazijnI» Electrische installatie in de houten loods, waarin timmermanswerkplaats Electrische installatie in de watertoren Electrische installatie in de plantenkas (palmenkas met schaftlokaal). Electrische installatie in het schaft lokaal met bergplaats en kantoor lokaal aan den Sparrenweg 2 De buitenleiding met grondkabel Motor met pompinstallatie 456,— f 24,— 180,- I» 180,- 840,— f Afschrijving. I -Boekwaarde, o/o I Bedrag. VII. Verwarmingstoestellen en geleidingen. Een verwarmingstoestel in de palmen- kasif Een verwarmingstoestel in het ketel- i buis bij de steenen broeibakken. Verwarmingsbuizen in de Zoualenkas. Een verwarmingstoestel in de houten- i bewaarkasj» In de Oranjeriei» Een verwarmingstoestel in de kleine kas (kweekkas)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 676