16F INHOUD. Gebouwen c.a. ten behoeve van het bedrijf 4. 34 Verpachtingen 5. 36 Personeel 6. 56 3 Beheer 1. 3 Algemeene Beschouwingen 2. 5 De werken 3. 29 Administratief Overzicht 7.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 679