65 2642, 2430, 2431, 2433, 2434, 2435, 772, 2368, 2443, 2667, 2670, 2654, 2447, 2448, 2446. 2445, 2673, 2676 en 2657 en gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A P, Nos. 616 en 619, te zamen groot 21 H.A., 80 A., 59 c.A., voor f 577.856,35 en zulks onder meer voor het bouwen van arbeiderswoningen; van R. Po u 1 us en J. J. A. Thiel, a. een perceel weiland aan de Middenwatering, kadas ter gemeente Loosduinen, Sectie N, No. 495, groot 1 H.A., '99 A., 86 c.A., b. een perceel weiland, strekkende van den Leijweg tot aan de Middenwatering, kadaster gemeente Loosduinen, Sectie N, No. 493, groot 2 H.A., 19 A., 8 c.A., een en ander voor f 25500,-en zulks wegens hunne begrenzing en ligging bij aan de Gemeente toebehoorende gronden tus- schen de Loosduinschevaart en de Korte Laak en even als die gronden aansluiten aan het aldaar aan te leggen park; van de W eduweH. M. J. HoffmannvgnHove, geboren H. W. Cankrien en A. Cankrien, lo. een perceel weiland nabij den Moerweg, kadaster Sectie A L, No. 252, groot 3 H.A., 12 A., 95 c.A., 2o. een perceel weiland nabij den Moerweg, kadaster Sectie A L, No. 251, groot 1 H.A., 33 A., 35 c.A., 3o. een perceel weiland nabij den Moerweg, kadaster Sectie A L, No. 248, groot 2 H.A., 89 A., 32 c.A., 4o. een perceel weiland nabij den Moerweg, kadaster Sectie A L, No. 205, groot 1 H.A., 46 A„ 92 c.A., 5o. een perceel weiland nabij den Moerweg, kadaster Sectie A L, No. 225, groot 2 H.A., 5 A., 1 c.A., 6o. een percéél weiland nabij den Moerweg, kadaster gemeente Loosduinen, Sectie N, No. 425, groot 1 H.A., 4 A., 21 c.A., 7o. een perceel weiland nabij den Moerweg, kadaster gemeente Loosduinen, Sectie N, No. 426, groot 1 H.A., 95 A., 30 c.A., een en ander voor f 82 675, van R. P o u 1 u s, de perceelen weiland, gelegen in den West-Escamppolder, aan de Nieuwe Sloot en in den Oost-Escamppolder, tusschen den Leijweg en de Midden- watering, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie M, No. 650, groot 2 H.A., 48 A., 6 c.A. en Sectie N, Nos. 365, groot 2 .HA., 12 A., 59 c.A.; 364, groot 2 H,A 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 67