16 F 1 6 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Huis Badhuisstraat No. 192. Huis Jan Hendrikstraat No. 24. Het perceel werd verbouwd en ingericht tot 4 woningen. Stal aan de Rotterdamsche straat. Op den vloer en tegen 2 muren in de keukenkast in het sousterrain werd, tot wering van vocht, houten sehotwerk aangebracht. Langs de trap van den beganen grond naar het souster rain werd een houten lambrizeering aangebracht. De houten vloer met binten in de huiskamer van de bouwmanswoning werd vernieuwd; een Douglaspomp met aanvoerleiding en een zinkput werden gemaakt iii het waschhok van de arbeiderswoning. Boven de stallingen voor de paarden werden plafonds aangebracht en de dakvlakken werden afgedekt. Huis Noordpolderkade No. 24. In dit perceel werd een kantoortje ingericht ten be hoeve van den Woningdienst. Huis Maliestraat No. 22. De hardsteenen gootsteen in de keuken werd vervangen door een ijzeren gootsteenbak. Huis Koninginnegracht No. 147. Bij het perceel werd een vergaarkolk met aanvoerriool en draineerleiding gemaakt. Huis Lange Beestenmarkt No. 231. De rioleering van het perceel werd aangesloten op het Gemeenteriool. Huis Badhuiskade No. 19. Een geëmailleerd ijzeren gootsteen in de keuken werd vernieuwd. Bouwmanswoning „Berg en Dal” met aanhoorigheden onder de Gemeente Loosduinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 683