16F 7 8; Bouwmanswoning „Duinzicht” met aanhoorigheden onder de Gemeente Rijswijk. De zoldervloeren, boven het achterhuis en den koestal, en een kozijn met deur in den koestal werden vernieuwd. Bouwmanswoning „Hoogwerf”. Een gedeelte houten vloer, boven den koestal en het karnhuis, werd vernieuwd. i Bouwmanswoning „Mariahoeve” aan den Bezuiden- houtschen weg. Een gedeelte van den houten koestal werd vernieuwd. Bouwmanswoning „Wildhoeve” met aanhoorigheden onder de Gemeente Loosduinen. De gemetselde bakoven in het werkhuis, 2 bergroeden van den hooiberg en 2 lantierpalen in den paardenstal werden vernieuwd. Bouwmanswoning „Zuidwerf” aan den Leidschen straatweg. De houten vloer boven den koestal werd vernieuwd. Huizen Nos. 307 tot en met 321 (oneven nummers) en 2 stallen (ongenummerd) aan de Spaar wat er laan. De pompen in de keukens van de huizen Nos. 307 tot en met 315 werden vervangen door waterkranen met aan- voerleiding. Huize „Rusthoek” met aanhoorigheden onder de Gemeente Loosduinen. De houten vloer met binten in de huiskamer van perceel No. 160 werd vernieuwd; in de keuken van perceel No. 173 werd een aanrecht gemaakt. Afgebroken werden: Wegens bouwvalligheid de perceelen Vuurbaakstraat Nos. 22 t/m 44 (even nummers), Heemraadstraat Nos. 37 t/m 57 (oneven nummers), Weststraat Nos. 23 t/m 27 (on even nummers), 47, 49, 55, 77 en 79, Jacob Pronkstraat Nos. 62 t/m 78 (even nummers), Kolenwagenslag Nos. 221 t/m 251 (oneven nummers), Bagijnestraat No. 33, Ammunitiehaven VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 684