i 16F 8 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Openbare Gemeentegebouwen. a. Gebouw Prinsegracht No. 63. Raadhuis. Perceel Groenmarkt No. 5. Perceel Nieuwe Markt No. 2. De houten vloer en eenige binten in de wachtkamer op den beganen grond werden vernieuwd. Xos. 87 t 'm 103 (oneven nummers) en Z. O. Buitensingel Xos. 170 50/57, 170 51/56, 170 52/55 en 170 53/54. Perceel Groote Markt No. 24. Op den zolder werd een vertrek tot bureau ingericht. De zinken goot boven het achterhuis werd vernieuwd; op de 3e verdieping werd een kamer ingericht voor de- Afdeeling O.W. III. In een bij het Gemeentelijk Pensioen- bureau in gebruik geweest zijnde kamer werd een schei dingswand gemaakt. B. Eigendommen, bestemd voor den publieken dienst en openbare Gemeentewerken. Op de groote binnenplaats werden twee afdaken gemaakt voor berging van rijwielen; tusschen het portaal bij de Afdeeling A. E. en de voormalige kamer van den Verifi cateur werd een doorgang met trap gemaakt; op den be ganen grond werd een portiersloge gemaakt en de eiken dektreden en het bordes van de hoofdtrappen bij de trouw kamer werd vernieuwd. In de voormalige kamers van den Wethouder der Gemeentebedrijven werd een schoorsteen gemaakt en in de kamer van den Gemeente-Secretaris werd de schoorsteen vernieuwd. In twee kamers van het Burgerlijk Armbestuur werd een kozijn met deur geplaatst. In de slaapkamer op den zolder van de conciƫrgewoning werd een gootsteenbak met aan- en afvoerleiding aan gebracht. 1. Ve r sc billen de gebouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 685