16 F 9 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Perceel Prinsegracht No. 9. Perceel Korte Voorhout No. 1. Perceel Javastraat No. 26. Een vertrek werd ingericht als bureau voor den Direc- teur-Administrateur van den Schouwburg. Het plafond, de balklaag en de vloer boven de trappen hui werden vernieuwd. De gemeenschappelijke scheidings muur tusschen perceel Korte Voorhout No. 1 en perceel Lange Houtstraat No. 27, werden gedeeltelijk vernieuwd. Het perceel Turfmarkt No. 32 werd ingericht als berg ruimte met kantoor voor de Afdeeling Onderwijs. Perceelen in gebruik bij het Gemeentelijk Distributie bedrijf. Gebouw van het Scheidsgerecht aan het Groene weg je No. 74. De keukeuschoorsteen in de conciƫrgewoning werd met schildpadtegels bezet. In den buitenmuur van de kamer voor de Raadsleden werd een jalouzieventilator aangebracht; Hoofdcommissariaat van Politie met Commissariaat van Politie ie Afdeeling. De kamers 4 en 5 in het Hoofdcommissariaat werden voor den Vreemdelingendienst ingericht; de 3 trappen van den beganen grond tot den zolder, in de woning van den concierge, werden aan de muurzijde van een houten leuning voorzien; in de vestibule van perceel Alexanderplein No. 17 werd een glazen tochtfront gemaakt en een doordraaien de deur veranderd in een gewone deur. Naar den achter perceel Javastraat No. 26 aanwezigen stal we Al een gasleiding aangelegd. De perceelen Prinsegracht No. 7 en Laan Nos. 12/14 werden voor het bedrijf ingericht; de opslagplaats voor visch in de voormalige boterwaag aan de Prinsegracht werd uitgebreid; het pakhuis achter de perceelen Ged. Raamstraat Nos. 14 en 16 werd ingericht tot Centraal Kleedingmagazijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 686