16F 10 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Centraal Brandweerstation aan de Prinsestraat. Brandweerpost aan den Bijswijkschen weg. Deze post werd ingericht tot Hoofdbrandweerpost. Wachthuis bij de Boschbrug. De houten vloer in de wachtkamer werd vernieuwd. Commissariaat van Politie 3e Afdeeling met aa n h oorigh eden. Op de binnenplaats werd een houten rijwielbergplaats gemaakt. Commissariaat van Politie 2e Afdeeling met aanhoorigheden. De houten' vloer in de agenten wacht werd vernieuwd; op het trappenportaal van de 2e verdieping werd een privaat gemaakt. Brandweerkazerne aan de Duinstraat. Ter isoleering van de stoomkachel werd een muur ge bouwd; op de binnenplaats werd een houten rijwielberg plaats en een steenen bewaarplaats voor benzine gemaakt. Hulpbrandweerpost aan de Daguerrestraat. De remise werd vergroot, voor berging van de motor- brandspuit, en voorzien van een werkput; een gemetselde put, afgedekt met een ijzeren deksel, werd gemaakt voor berging van benzine. Hulpbureau van Politie aan de van der Vennestraat. Op de binnenplaats werd een houten rijwielbergplaats gemaakt. De bestaande remise werd van electrisch licht voorzien en verlengd en de timmermanswerkplaats werd in verband hiermede eenige meters verplaatst; een bergplaats werd ingerieht; het wachtlokaal en de magazijn-ruimte werden vergroot en verbeterd en van electrisch licht voorzien; een benzinebewaarplaats werd gemaakt. In het perceel Juffrouw Idastraat No. 4 werd een sani tair closet met waterspoeling aangebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 687