16 F 11 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Gebouw voor den Plantsoendienst, aan de Schelpkade. De gasleiding werd uitgebreid. Gebouw der Ontsmettingsinrichting aan den Westduinweg. Asch- en Vuilnisstaal aan den Westduinweg. i Gemeente-ziekenhuis met bijbehoorende gebouwen en barakken. Houten barakken nabij de Sportlaan. Voor het opneinen van leiders aan besmettelijke ziekten werden nabij de Sportlaan een barak en een suppoost- en verpleegstershuis gebouwd, ter vervanging van het com plex barakken aan den Westduinweg. Het urinoir op de achterplaats werd weggeruimd en een privaat werd ingericht tot urinoir; in de administratie- kamer werd een glazen scheidingswand gemaakt en in den kelder onder den keuken werd een gemetselde eieren bergplaats gemaakt. Een gedeelte rasterwerkwerk langs den Z.-W. zijde van het terrein werd vernieuwd. Woning op de kweekerij met bureeïen en loodsen. Ter voorziening in kantoorruimte werd op de kweeke rij een Directiegebouwtje geplaatst. Een gedeelte plankier van de loods werd vernieuwd en de houten schoeiing langs de loods werd doorgetrokken. Bestedelin genhuis. De afdekking van plaatijzer op de veranda op de plaats werd vernieuwd; boveu het waschlokaal op de le verdie ping van het voorgebouw werd een luchtkoker aange bracht. Houten barakken aan de Rozenburgstraat. Het aantal barakken werd met één uitgebreid; een be staande verpleegstersbarak werd vervangen door een nieuwe. en Z.-O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 688