16 F 12 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. School aan de Bleekerslaan: de houten vloer in het gymnastieklokaal werd vernieuwd. School aan de Ferdinand Bolstraat: School aan de Terwestenstraat: de houten vloer in het gymnastieklokaal werd vernieuwd. School aan de Duinstraat No. 10: School aan de Lepelstraat: de houten vloer in lokaal 10 werd vernieuwd. Koepel in het Scheveningsche Bosch. De rietbedekking weVd vernieuwd. gedeelten geeementen vloer in de schoolgangen werden vervangen door vloeren van hardgebakken tegels met hardsteenen plinten; de houten vloeren met plinten in 2 bovenleer lokalen werden vernieuwd; de zinken goot boven den O.-gevel werd vernieuwd en de dubbele draai deuren in de ambtswoning werden veranderd in schuif deuren. de houten vloer in het gymnastieklokaal werd vernieuwd; de zandsteenen trap naar de 2e verdieping werd van hou ten dektreden voorzien. School aan de Hoefkade No. 101: de houten vloer in lokaal 10 werd vernieuwd; in de be nedengang werd een privaat bijgebouwd. Barak voor dakloozen aan de Herman Costerstraat nabij de Steijnlaan. De ziekenbarak, staande aan de Z.-zijde van den West- duinweg, werd verplaatst naar de Herman Costerstraat en ingericht tot verblijf voor dakloozen. Centraal Bureau van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Schoolartsendienst aan de Waldeck-Pyrmontkade. Het gebouw kwam gereed en werd in gebruik genomen. 2. Schoolgebouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 689