16F 13 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. School aan de Rotterdamsche straat No. 66: School aan de Badhuiskade No. 27: 4 schoorsteenen werden buitendaks vernieuwd. School aan de Achter-Raamstraat: School aan de Fisherstraat No. 133: School aan de Sirtemastraat: School aan de Korte Lombardstraat No. 11: in de ambtswoning werd de gasleiding uitgebreid. School aan de Atjehstraat: School aan de Waalstraat No. 32: een en kamer. een steenen muur met dubbele poortdeur werd gemaakt tot afsluiting van de speelplaats. School aan de Duinstraat No. 55: in de beneden- eu bovengang werden platenlatten aan gebracht; de zinken losanges van 2 dakschilden werden vernieuwd en vóór de ramen van de beneden-voorkamer van de ambtswoning werden 2 tochtramen aangebracht. op de speelplaats werd een houten rijwielbergplaats ge maakt; vóór de ramen van 2 bovenlokalen en de spreek kamer werden jalouzieën aangebracht. benedenleerlokaal werd ingericht tot spreekkamer een leerlokaal op de le verdieping tot onderwijzers- de houten vloer in lokaal I werd vernieuwd; de speel plaats werd gedeeltelijk verstraat en de schutting langs de^N.-O. zijde van de speelplaats werd gedeeltelijk ver nieuwd. langs de muren aangebracht. de houten vloer van de bovengang werd gedeeltelijk vernieuwd. van de gangen werden platenlatten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 690