16 F 14 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. School aan de Korte Lombardstraat No. 7: de houten vloer in het gymnastieklokaal werd vernieuwd. School aan de Van Merlenstraat No. 67: de houten vloer in lokaal 2 werd vernieuwd. School aan het Alexander plein No. 14: School aan de Frans Halsstraat: School aan de Van Beverningkstraat: School aan de Hulststraat: Hoogeree Burgerschool aan de Waldeck-Pyrmontkade: langs de muren van de gangen werden platenlatten aangebraeht. School aan de Wilhelmina van Prinsenstraat: langs de muren van de gangen werden platenlatten aangebracht. langs de muren van de gangen werden platenlatten en op de gang van de 2e verdieping en in de bergplaats bij het gymnastieklokaal, werden kapstokhaken aangebraeht. Hulpschool aan de Hondiusstraat No. 76: de schutting aan de speelplaats werd gedeeltelijk ver nieuwd. School aan de van S windenstraat No. 142: langs den schooltuin op de speelplaats werd een hek geplaatst. de houten vloer in lokaal 5a werd geheel en de houten vloer op de bovengang werd gedeeltelijk vernieuwd; de privaten en waterplaatsen in het oude gedeelte der school en 2 privaten in de ambtswoning werden verbeterd. op de beneden- en bovengang werden platenlatten aan gebracht. in het gymnastieklokaal werd een vloer aangebracht van beuken parket.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 691