16F 15 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. werden Bewaarschool aan de Badhuisstraat tweede Bewaarschool aan de Scheldestraat: Academie van Beeldende Kunsten: Koninklijk Conservatorium voor Muziek: de vloer in de orgelzaal werd gedeeltelijk vernieuwd. in de ketelruimte en in de werkplaats van den machinist in den kelder, werd een terrazzovloer met hardsteenen plinten langs de wanden aangebracht. de vloer in de groote zaal en de vloer van de bovengang ten Z.-O. en ten N.-W. van de groote zaal werden gedeelte lijk vernieuwd; een raamkozijn bij lokaal A 5 werd ver nieuwd en de Z.-O. buitenmuur van lokaal 18 werd afge bikt en opnieuw bepleisterd. langs leuning Vakschool voor Meisjes aan de Louise Henriettestraat No. 10: Visscherijschool ten N.O. van de Visscher shaven: in een der leslokalen werd een plafond aangebracht; aan de N.-W. zijde van de school werd een rijwielberg- plaats gemaakt. Hoogere Burgerschool aan het Bleijenburg: in de rijwielbergplaats werd een tweede deur gemaakt. aan den achterwand van elk der 4 leslokalen werd een plank op consoles aangebracht. Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort: in de gang bij de kamer voor Curatoren werden 25 kope ren kapstokhaken aangebracht. de trap in de ambtswoning werd een aangebracht. Gymnasium aan de Koninginnegracht No. 23: een gedeelte dakbedekking van houtcement-dakleer werd vernieuwd; in verband met de uitbreiding van het aantal leslokalen werden verschillende verbeteringen aange bracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 692