16F 19 106 M Totaal Totaal 2045 M. 262 M. Totaal 300 M. b. granieten banden: Fluweele Burgwal Herderstraat Koningskade Koningstraat Rijswijksche Weg Stationsplein Stationsweg Witte de Withstraat Soetensstraat Stationsplein Treilerdwarsweg Waldeck Pyrmontkade Witte de Withstraat Zeesluisweg 19 d. Trottoirgedeelten in de volgende straten, reeds vroeger aangelegd, werden in het afgeloopen jaar van hardsteenen banden voorzien: ├╝trechtsche Straat 242 M. graniet Ongenaamde straat tusschen den Vis- schershavenweg en den Zeesluisweg Zeesluisweg 76 M. 163 462 532 76 327 75 334 Trottoirbanden werden herlegd over een lengte van 24.810 M. Bovendien werd 1.323 M. bruikbare oude band verwerkt. Behalve de bovengenoemde uitgevoerde bestratingen in reeds vroeger aangelegde straten, werden nieuw bestraat met Waalklinkers: 16 M 12 5 7 1 1. op het terrein bestemd-voor den bouw van hulpwo- ningen ten Z.O. van den Westduinweg: gedeelte Westduinweg Wijtingstraat Grietstraat Bokkingstraat Scholstraat (rijweg en trottoirs); VERSLAG GEMEENTEWERKEN. >1 19 b. c. e. 10 J┬╗ 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 696