1 30 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. w gedeelte 2e Calandstraat Laak weg Slaehthuislaan a. b. c. d. (rijweg en trottoir); 99 11 99 5. koplagen langs den tijdelijken verbindingsweg tus- schen den Westduinweg en den Zeesluisweg. 2. op het terrein aan het Zuideinde van de Kritzinger- straat: gedeelte Kritzingerstraat Herzogstraat V aalri vierstraat Kempstraat V trottoirs) II. aan de Z.W. zijde van de Van der Vechtstraat: e. gedeelte Laak weg (rijweg en trottoir); f. Stieltjesstraat g. Stieltjesplein trottoirs); 4. op het terrein bestemd voor den bouw van hulp- woningen ten Z.W. van de Laakhaven: a. gedeelte Stieltjesstraat b. Tak van Poortvlietstraat c. gedeelte Laakweg d. Van Diessenstraat e. Van der Vechtstraat trottoirs) trottoir (rijweg); 99 a. ivempBira-ui v 3. op de terreinen bestemd voor den bouw van hulp- woningen: I. aan de Z.-zijde van de Slaehthuislaan: (rijwegen trottoir); a. b. d. Laakhof De oppervlakte der ten behoeve van het onderhoud uit gevoerde herstrating en bestrating met nieuwe materialen in alle bovengenoemde straten, behalve die hierboven ge noemd onder 1 tot en met 5, bedroeg: 789.959 M2., waarvan 586.739 M2. bij aanneming, en 2(13.220 M’. door straatmakers van de Gemeente werd uitgevoerd. Onder deze oppervlakten zijn begrepen de voor rekening van de Gemeentegasfabrieken, de Duinwaterleiding, de Gemeente-Telephoon, de Brandweer, de Electrische Tram, het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf en de Gemeente- Plantsoenen herlegde bestrating. Met den straataanleg c.a. van Gemeentewege in het Belgische Park gelegen naast het stratenplan „C. A. P. van Stolk” werd voor het Gemeentelijk gedeelte een aan vang gemaakt, nadat een openbare aanbesteding voor een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 697