16* 21 2°. Riolen. Het riolennet onderging de navolgende uitbreidingen: A. B. C. 164 247 Riolen in straten waar nog geen riolen lagen: Nihil. Riolen in nieuwe straten (uitgezonderd bouwplannen): Nihil. De Beekbemaling had op den gewonen voet plaats, van 1 April tot October, behalve op 9 dagen, waarop wegens gebrek aan steenkolen niet kon worden gemalen. Bovendien had de bemaling gedurende het eerste en laatste kwartaal van het jaar 23 maal plaats. De bemaling geschiedde zoowel voor het gewone doel als tot verversching van het water in de slooten rondom de Alexanderkazerne en tot doorspoeling van riolen. gecombineerde uitvoering met den eigenaar der andere gronden aldaar niet' gegund was wegens te hoogen in schrijvingsprijs. Bü Raadsbesluit van 7 Januari 1918 werd het straten plan der Maatschappij „Laan van Meerdervoort” aan den Raamweg goedgekeurd. Riolen in bouwplannen: Adriaan Goekooplaan Willem Frederiklaan Stadhouderslaan Verlengde Tolweg Straten in de Tuinstadswijk Houtrust (le gedeelte): Straat A Straat B (met verbinding Ververschings- gebouw) Voor rekening van particuliere bouwgrondondernemers werd de straataanleg van enkele wegen in het bouwplan „Park Zorgvliet” gedeeltelijk voortgezet, in afwachting van de overdracht der gronden aan de Gemeente. De uitvoering van het bouwplan „Koningskade-Zuid” werd vervolgd, doch wegens gebrek aan vereisehte bouw stoffen kon deze niet beëindigd worden. 800 M. 281 145 361 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. It

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 698