16* 69 319 196 72 34 80 62 161 81 97 174 19 205 45 56 84 79 48 60 215 78 103 200 121 126 254 268 77 223 22 VERSLAG GEMEENTEWERKEN’. M. de 95 39 24 67 M. Te zamen 5173 M. 656 M. Te zamen D. Vernieuwde riolen. Ged. Westeinde Ged. Jacob Catsstraat Ged. Hannemanstraat Ged. van Ostadestraat Straat C Straat D Straat E Straat F Straat G. (aan beide zijden tezamen Straat H. Straat I Straat K. Verlengde van straat G. ten Z. van Sportlaan Houtrustlaan Westduinweg Bokkingstraat Wijtingstraat Grietstraat Scholstraat Gedeelte straat langs het plantsoen ten N.W. van de Scholstraat Laakhof met plantsoen Stieltj esstraat Stieltjesplein Laakweg Ie Laakdwarsweg 2e Laakdwarsweg 3e Laakdwarsweg Molenslootstraat Slachthuisdwarsstraat Straat langs de spoorbaan der Z.H.E.S.M. en H.IJ.S.M Ie Straat ten Z.W. van de Binckhorstlaan, verbindende bovengenoemde laan met de verlengde Spaarnestraat 2e Straat ten Z.W. van de Binckhorstlaan en evenwijdig aan bovengenoemde le straat Straat langs de verbindingsbaan der H.IJ. S.M. met de S.S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 699