li «i ?i 67 aan de Vereeniging „Observat iehuis”, een perceel grond aan de Hazelaarstraat, groot 7 A„ 99 c.A., kadaster Sectie A M, No. 4202, tot en met 11 Mei 1990, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 399,50; straat, de Ypersche straat en de Brusselsche laan, groot 14 A., 64 c.A., kadaster Sectie V, No. 3834. tot en met 8 Januari 1993, tegen l>etaling van een jaarlijkschen canon van f 1317,60; aan R. v a n R o m u n d e, een perceel grond, strekken de van de Waldorpstraat tot de Leeghwaterstraat, groot 19 A., 74 c.A., kadaster Sectie A C, No. 315, tot en met 9 April 1991 tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 1184 49; aan W. L e d e b o e r, een perceel grond aan den Bel- védèreweg, groot 10 A., 16 c.A., kadaster Sectie A K, No. 6205, tot en met 8 Januari 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 1270, aan J. v a n V1 i e t, een perceel grond op den hoek van de Statenlaan en de van Boetzelaerlaan. groot 1 A., 72 c.A., kadaster Sectie A K, No. 6158, tot en met 27 Januari 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 215,—; aan J. H. M. van O g t r o p, een perceel grond aan den Rijswijkscheweg, hoek van Leeuwen hoekstraat, groot 12 A., 27 c.A., kadaster Sectie A D, Nos. 3022 en 3034, tot en met 27 Januari 1993. tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 1349,70; aan de N a a m 1 o o z e Vennootschap „E m a1 i- n e-F a b r i e k e n”, een perceel grond aan de Waldorp straat en de Leeghwaterstraat, groot 3 A., 4 c.A., kadas ter Sectie A C, No. 333, tot en met 23 Januari 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 273,60; e aan F. A. E s c h a u z i e r, een perceel grond aan den Belvédèreweg, groot 2 A., 1 c.A., kadaster Sectie A K, No. 6260, tot en met 31 December 1991, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 231,15;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 69