16F i 23 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. c. Wegen en voetpaden, behoorende aan en onderhouden door de gemeente. 4°. Pompen. Het gewone onderhoud, alsmede het verven der open bare pompen, geschiedde in eigen beheer. 3°. S 1 o o t e n. Het gedeelte sloot achter den Loosduinschen Weg tus- schen de Gaslaan en de stoomtrambaan der H.IJ.S.M. werd gedempt. 1°. Wegen en voetpaden. De oppervlakte der bij het bedrijf der Gemeentewerken in beheer zijnde grind-, schelp-, puinwegen, enz. bedroeg op 31 December 383.666 M2. Zij verminderde dit jaar met 281 M2. schelpenpad, waar van 246 M2. door het maken en verbreeden van overwegen over de stoomtrambaan der H.IJ.S.M. langs de Van Boet- zelaerlaan, 29 M2., door het maken van een inrit over het schelpenpad langs de Nieuwepark-laan en 6 M2. door ver vanging met Rijnklinkersbestrating van een gedeelte schel penpad langs de Cornelis «Tolstraat; verder verminderde zij met 2864 M2. geteerden grindweg wegens het met Quenast- keien 10/12 c.M. bestraten van een gedeelte van den Raam- weg. Het leveren en verwerken van grind, schelpen, enz. werd openbaar aanbesteed; het schoonhouden van de besehelpte pleinen en voetpaden en van de grind- en steenslagwegen geschiedde in eign beheer, zoo ook het teren. Voor het onderhoud van grintwegen en besehelpte voet paden werden verbruikt 122 M3. grind en 25:514 H.L. schelpen. 5°. Openbare waterplaatsen. Het gewone onderhoud, alsmede het verven, geschiedde in eigen beheer. Hen eenpersoonswaterplaats van verouderde constructie staande aan de Hoefkade is vervangen door een tweeper soonswaterplaats van nieuwe constructie. Aan de Nieuwepark-laan bij de Kerk van de Neder 1. Herv. Gemeente is een nieuwe tweepersoonswaterplaats gebouwd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 700