16 F 3°. 14.657.587 M3. 10.940.773 14.233.395 14.479.032 20.633.442 25 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Afvoerkanaal. of gemiddeld 560.172 per etmaal. 99 de noodige bovenbouwmaterialen beschikt om de hulpbaan eventueel in dienst te stellen, werd voorloopig van deze uitvoering afgezien. 3.474.236 496.319 in Januari in Februari in Maart in April in Mei Aangaande de exploitatie van het onderhoud van de werken der waterverversching valt het volgende mede te deelen. De in zee geloosde hoeveelheid water bedroeg: Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 3.182.500 M3., welke in de maand Januari kunstmatig zijn opge- bracht, op verzoek en voor rekening van Delfland, en 6.393.750 M’. welke gedurende de maand Mei voor rekening van de Gemeente kunstmatig zijn opgebraeht, teneinde het grachtwater vóór den zomer zooveel mogelijk te verver- schen. Gedurende de periode van 1 Januari tot einde April werd de natuurlijke loozing verhinderd wegens te hooge zeestanden bij 22 getijden, wegens te lagen boezemstand bij 3 getijden. Op 1 Juni werd ingevolge de vergunningsvoorwaarden van Delfland, de in Mei aangevangen kunstmatige loozing voortgezet. Het electrisch gemaal werkte tot 1 October dag en nacht met vol vermogen. De hoeveelheid in zee geloosd water bedroeg: in Juni 17.340.597 M3. in Juli19.025.347 in Augustus 17.887.934 in September14.087.136 Dat is gemiddeld14.988.846 M3. per maand, of 3.474.236 per week, of 496.319 per etmaal. Te zamen 68.341.014 M3. Te zamen 74.944.229 M’.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 702