I 16F 31 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Gegund aan: Omschrijving werk. f firma v. Hoeken n Onderhoud kachels 56.584,45 n H. Westerduin 34.990,— 28.249,— n A. van Eek 17.000,— M. E. Hartman 59.947,— Z. Gelens 6.350,— 24.601,— n Zn. J. Hartman 33.407,— A. de Roos 6.500,— K. L. A. Weimar 6.395,— 14.268,30 27.136,39 28.876.50 14.038,75 Levering houtwaren: Perceel I Perceel II Perceel III Perceel IV ge- H. Vrolijk Vervoeren en opstellen aan de Sportlaan van een barak met aanleg van gas- en waterleiding. Bouw verpleegstersbarak aan de Sportlaan, verplaatsen lijken huis van Laakhaven naar Sport laan, een en ander met bijko mende werkenfa. L. Luijendijk en erbouwen en opstellen barak, bouwen nieuwe barak en ver- frooten lijkenhuis, een en ander aan de Rozenburgstraat «ods bij Centrale Keuken aan de Gaslaan *'hooltafels met banken Hulp- h.b.s. voor meisjes Beeklaan. i Aanne- mingssom- [Onderhoud van Gemeentegebou- wen en scholen enz. te Scheve- ningen Leveren en verwerken van mate rialen voor onderhoud en ver betering van wegen en glooi- ingen en het maken van deelten voetmuur, enz. Herstellingen en vernieuwingen aan Gemeentegebouwen en scholen Verfwerken aan Gemeentescholen en gebouwen firma Ambagtsheer en v. d. Meulen ’s-Gravenhaagsche Glazenwasscherij en Jaloezieënfa- briek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 708