16F Eek Wzn. 32 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Gegund aan: Omschrijving werk: 16.995,— t. 1.200,— i 47.639,— Eleetrieiteits- der 152.920- 7.360,— 6.450,— 4.060- Coöp. 14.848 - 4.900. - 5.000 Gebr. Eek v. n d. Els- n 138.0CH'. Hulpbrug Wagenbrug 22.750- n Vergrooting fabriek Hulp-H.B.S. voor meisjes Beek- laan 1.790,- 1.162,- 9.500,— Rioleering gedeelte Westeinde. Tijdelijke weg naar de Visschers- haven Zandophooging ten Zuiden der Laak kade Bijbouwen twee kantoorlokalen I bij Centrale Keuken Gaslaan. 15 kiosken Gem. Halbedrijf Verpleegstersvertrekken ziekenhuis Slijkeinde A. de Roos Eek Hzn. A. de Raps H. C. Pietersen H. v. d. Wiel 4.970,— 13 240,- n Straataanleg aan het verlengde1 der De la Reijkade fa. v/h J. v. d. Els hout Gzn. A. v. Houwelingen W. en W. v. Leeuwen Rotterdam Aanne- I mingssom. 1,78 per M3 fa. E. Warffemius f 153.705,— en Co. Aannemers- vereeniging „Alg. Belang” A. In ’t Veldt Diverse houten meubelen Hulp-1 H.B.S. voor meisjes aan de BeeklaanJoh. Hartman en Co. Werkplaatsje op de Gemeente- werf Verf werk Vreugd en Rust 2e bergloods Centrale Keuken Uitbreiding ketelhuis bij Centrale Keuken A. Hulp- fa. E. Warffemius en Co. A. v. fa. v/h J. v. hout Gzn. Coöp. Aannemers- vereeniging „Alg. Belang” K. L. A. Weimar Dienstgebouwtje op de kweekerij. Rijwielbergplaats Visscherij- sehool Brikettenfabriek aan de Laak haven Verfwerk Bioscooptheater Hoef-1 H. C. Pietersen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 709