16F s 33 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Omschrijving werk Oortmerssen f 39.669,— Jac. Vos en Zn. 15.893,465 Z. Gelens A. de Roos 30.364,91 A. de Roos 9.081,86 n 34.336,01 M. Vrijenhoek 32.649,85 26.906,40 H, 11.874,64 n Schoonmaak Gemeentescholen en -gebouwen fa. E. Warffemius en Co. Aanne- mingssom. 23.279,84 5 22.389,62 n A. de Roos Coöp. Aannemers- vereeniging „Alg. Belang” Gegund aan 35.848.77 5 Fundeering dubbele school Ceder en Abeelstraat Uitbreiding Centrale Keuken (rood omlijnde gedeelte) Coöp. Aannemers- vereeniging „Alg. Belang” Werken, waarvan de uitvoering is opgedragen, tegen betaling van de aangevoerde materialen en arbeidsloonen en van een percentage voor honorarium, alsmede een bedrag voor huur van steigermateriaal. Verbouwing Brandweerstation, Prinsestraat Fundeering ambachtsschool De la Reijkade Verbouwing woonhuis op Vreugd en Rust Verbouwing oranjerie op Vreugd en Rust Transformatorstation Anna van Buerenstraat Uitbreiding Centrale Keuken (geel omlijnde gedeelte) hl‘in v. Oortmerssen Inrichten arrestantenverblijven in voormalige Electriciteits- labriek H. v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 710