16F met en 126.6432 1.4810 21.1535 13.4454 0.9710 0.8284 19.3255 H.A. 73.8322 7.4850 1.68(H) 19.3255 H.A. 131.5017 36.3283 5.4260 12.1822 0.1448 99.1799 34 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 5. VERPACHTINGEN. De volgende landerijen waren onderhands verpacht: 3.2126 35.5499 70.5210 Te zamen 583.6917 H.A. en Duivenvoordschen Te zamen 304.0884 H.A. Veenzijdschen Binckhorstpolder Weiland in den Duivenvoordschen Veenzijdschen polder Onder bovenstaande perceelen zijn begrepen de navol gende in vorige jaren onderhands verpacht gestanddoening van pacht gekochte perceelen wei- teelland: onder de Gemeenten Wassenaar en Veur Weiland in den Veen- en Binckhorstpolder, ten deele onder de Gemeente Voorburg 207.5630 Teelland in den Veen- en Binckhorstpolder, ten deele onder de Gemeente Voorburg Weiland in den Noordpolder, ten deele ge legen onder de Gemeente Rijswijk Teelland in den Noordpolder Weiland in den Zusterpolder Weiland in den Escamppolder, ten deele ge legen onder de Gemeente Loosduinen Teelland in den Escamppolder, ten deele ge legen onder de Gemeente Loosduinen Weiland in de bebouwde kom Teelland in de bebouwde kom Weiland in de Westduinen, ten deele gele gen onder de Gemeente Loosduinen Teelland ip de Westduinen, ten deele gele gen onder de Gemeente Loosduinen Weiland in de Oostduinen Teelland in de Oostduinen in den polder in den Veen- en Noordpolder Zusterpolder Escamppolder de bebouwde kom Westduinen De opbrengct over de gehouden onderhandsche ver pachting over 1918 bedroeg f 44.456,87.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 711