1 'I 16 F 16F i I - i - 9 I - 36 37 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Totaal. Wedde. BETREKKINGEN. Wedde. BEMERKINGEN. Vast. Tyd. Vast. Tyd. Tyd. Vast. Tij4 Minimum. 1 1 f 6000,— f 6000,— f 8000,—I 1 1 1 3500,— 1 1 1 11 - 1 1800,- 2350,— 1 1 1 2000,— I - 1 9 2e 1150,— 1500,- 10 7 11 9 1 I 2 1 2 1 1 1600,- 2100,-i 1 1 1 1 I 1 37 5 4 2 1 2 1 i 9 f I. Hoofden van takken van dienst. Directeur II. Technische Hoofd ambtenaren. Adjunct-Direeteur. Ingenieur-Afdeelingschef Ingenieur A rchitect III. Technische ambtenaren. Werktuigkundige Hoofdopzichter 9 9 2 1 Afa. Werktuif kunde. tedrjjf dienst. 1 1 2 1 1 2 4500,-1 3500,—' 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Afd. Directeur. A rchitect-A fdeelingschef iONEEL. pnaren. 11 December 1918 uit: 3600,— 3500,—j 2500,— 6 5 1 ‘)1 - 4 2 1 1 i 3 Afd. I Afd. Bouwkunde Bouwkunde A. i B. 1 - 4700,— 4500,— i i i 3 1 ■)4 1 3 2 2100,— Vast, j Tyd. Vast. Tijd. i Vast. 2 i 22 - I 1 -a I Afd. Water bouwkunde: enElectri- i j scheTram. I Tyd. I Vast. 1 3 7 1 5 2 1 7 5 1 4 2 1 2 33 1 4 1 6 2 1 I 3 2 (105 2600,— fd. Grond-; Afd. Admi- Mrüf nistratie i Woning-J en Boek- dienst. houding. ■t- '-'iic- Vast. Tiid. 16 j - 13 2600,— l) W aarvan één met woning, vuur en licht, waarvoor 10 der min. wedde wordt gekort. 4500I 4250,—: 3250,-1 3000,-1 2500,—H 4500,—j) 3500,—b i 2500,— 2237,50’ 2600,— 2250,— i ■s 1600,— I 1500,— Afd. Onderhoud. 1 1 1 1 I - 2e Transporteeren 1 1 1 i Technisch-Opziehter le kl. 9 9 Opzichter-Teekenaar le kl. 9 9 1 - 6. PEI 1. A ml Het korps ambtenaren bij den dienst der Gemeentewerken bestond o; Maximum. 3500,— 2500,-j 1 - 1912',50^ 1 1600,—, - i 1500,— - 1450,— - I S 1400,- I - 1350,-1 - 1250,— - 1200,— - 2100,— I I 2075 - 2037,50 i - I 1932,50 I - 1912,50 1 1850,—? 1800,— i 1725,-1 1660,- I - 1600,— 2100,- 2100,-, 1850(—k 1600,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 712