I 1 3 - j 16F 16F 1 - I - I F-: f 17 i 2) 11 - I 1—1 11 i- i - 40 41 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Totaal. Wedde. Wedde. BETREKKINGEN. BEMERKINGEN. Tijd.Vast. Minimum. Maximum. 18 1 1 14 19 j 60 162 26 6 IS 4 1 1500,— 1 1 1 3 3 1100,— 1400,— 2e 650,— 1050- 4 1 1 1 1 1 600,— 900,— 1 1 1 350,— 750,— 1150,— 1 1 1 1 1 1 3) 1 2000,— 2600,— 800,— 1200,— 3 15 2 25 1 20 7 85 8 19 24 44 27 71 28 2 M 9 VI. Overige ambtenaren. Boofdcommies Commies H oofdopzichter-Zeesluis- wacliter Binnensluiswachter 1 1 3 2 1 j - 2 4 1 1 2 1 5 4 1 1 1 1 i 1 2500,— 2400,— 1200 1000 2 6 i 1 1 3) 2 1 1 3) 2 3)1 i 1800,-1 1200 - 1150,—j 11JO,-1 1074,— 884,— 750,- f 2300, 2000,— r Afd. Bouwkunde A. Zeesluisknecht Lichtdrukker Totaal 1 800,— 600, 12 1 2 1 2 I i 1 2 1 1 2 1 3 259 Afd. Afd. -1 Directeur, j Onderhoud. Vast. Tijd. I Vast. Tijd.Vast. Tijd.Vast. Tyd.Vast, j 500,— 6 2 1 1 - 1 1 1 - 1 Transport. 1 V. Administratief personeel. Administrateur-Boekhouder Boekhouder le kl. i 2e 2600,— 1150,— 900,— 8S4,— 1150,— 980,70 1000,- Schrijver 3 2 1 1 1 - 1 Kassier 2e kl. Hoofdklerk le Klerk 8 - - 25 I i i i i - i i - i 3 - 1 6 r 12 2 1 2 5 4 9 3 1 1 2 1) Weddegrenzen voor schrij vers beneden den leeftijd van 20 jaar met woning, vuur en licht, waarvoor 10 der min. wedde wordt gekort. 2) Met vrije woning, vuur en licht voor het verrichten van onnn conciergediensten en f 150,— p. 2000,—jaar toelage in verband met art 2 van de regeling betr. de werkvrouwen in persoonlijken dienst van concierges. 3) Met woning, vuur en licht, waarvoor 10 der min. wedde wordt gekort. f 3000,—| 2000,— 1750,-j 1625,-' 1500,— 1506,25 1506,25 1400,— 1250,— 1200,— V 11 so il 00,— 1300,— 950,— 900,- I 850,— 800,— 750, 650,— 900,— 750,- 700,-! 650,— 600,— 500,—!, 450,— 3 18 Afd. Afd. Water-; Afd. - Bouwkunde Werktu* B. sche Tram.kunde. ,1Grond- Afd. Admi- bedrijf nistratie n Woning-' en Boek j dienst. houding, j Tijd, i Vast. Tijd, j Vast. Tyd. f 3000.— 2450,— 1450,-1 1900,- 1450,— 1900,—! TJ'J,- 400,- 2500,— 2000,- 3200,- 2450,— 2050,— 1450,— 1150,- 11 1 10 3 1 Magazijnmeester le kl. 2e Magazijnbediende 1 1 3 1 3 1 1550,— 1100,— 750,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 714