16F I 42 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Tot: Van: N A A M. J. Beek. 1 Januari 1 April 1 Juni N. D. Scheepers D. A. Stokkink R. Alofsen. Met ingang van Opzichter-teekenaar 2e klasse. idem. Teekenaar le klasse. Technisch Opzichter 2e klasse. idem. idem. idem. idem. idem. Schrijver, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem. Teekenaar 3e klasse. 2e klerk. idem. Onderbaas. Opzichter-teeke naar le klasse. idem. idem. Techn. Opzichter le klasse. idem. idem. idem. idem. idem. 2e klerk. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. Teekenaar 2e kl. le klerk. idem. Techn. Opzichter 2e klasse. H. de Ruyter C. H. Segaar. i H. v. Werven Jr. J. J. Schwencke I T. de Haan M. H. J. v. Leth H. J. Hoitingh J. C. G. de Wit. 1 F. R. v. d. Heide G. P. May. i Th. A. Helwig J. P. W. Bruckmann I D. F. Wiersma I J. A. v. Spronsen J. B. H. Bokop F. v. Dijck A. Ch. Th. Hoven J. M. Thierry A. Rouwenhorst. J. Ph. F. Bouwman h J. V. v. Hemert. i M. H. A. Schmit i In den loop van 1918 hadden de volgende mutatiƫn plaats. Bevorderd werden:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 715