16F 16F Ha. 44 45 VERSLAG GEMEENTEWERKEN VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Benoemd werden Rang. N AAM. Toelichting. Ingenieur. i 99 I schrijver. 99 99 99 99 99 eekenaar 3e klasse. kiirijver. kl. Sb 99 99 99 99 99 99 99 Aard van het Dienst verband Was monteur. Was tijdelijk schrijver. Met ingang van: (1 <li 99 Opz.-teekenaar le kl. 99 99 99 99 99 Voor één jaar. Voor den duur van P. F. Neve G. S. Glastra C. J. Gerz J. W. Bruning C. H. Klem H. M. J. v. Eysden was tydelyK (>pz.-teekena... Was huis- en kachelsmid. Was tijdelijk magazijnbediende. Was onderbaas. Was tijdelijk 1 Januari. 1 1 1 Maart. 1 1 1 15 15 15 16 15 99 In vasten dienst. 99 Was tüdè’lijk 99 99 99 Voor één jaar. Voor den duur van voorbereiding voor van Gemeentewege bouwen woningen. In vasten dienst. j Voor één jaar. 99 99 99 I In vasten dienst. Voor één jaar. 99 99 99 99 99 99 In vasten dienst. Voor één jaar. 99 99 99 99 99 99 In vasten dienst. Voor één jaar. P. Dekker. J. H. Muller. Ph. van Tour C. Ch. Kapel C. P. Kreukniet Jr. D C. v. Eldik C. H. Schouten. W. C. Bovelander F. X. Meerts C. P. Kreukniet Sr J. II. J. ter Pelkwijk A. Kleingeld J. B. Deyen A. H. de Haan A. S. Hemmes. J. Duran J. Batenburg A. W. Rotteveel H. N. J. Teurlings A. G. Zimmermann J. P. M. Peters. W. Hubert C. Meyner J. G. Visser F. H. Zee N. G Veldhoen II. Kragt 1 Januari. 1 1 1 1 15 Februari. 15 15 21 Januari. 21 1 Februari. 1 1 1 1 16 April. 1 1 1 Mei. 1 1 e Klerk. 'ontroleur le klasse. «11 rij ver. pzichter-teekenaar le lagazijnbediende. ■rekenaar 2e klasse. ■elirijver. - heWPzichter-teekenaar le ki. dagelijksch toezicht bS den bouw van het ffQj ningcomplex Trekweo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 716