16F 16 F 47 46 15 i 1 Maart. I 6 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Rang. Toelichting. NAAM: feekenaar 3e klasse. 1 Mei. R. Verseveldt ehrijver. Was baggerman. pderbaas. Was voorman-timmerman. kl. Was tijdelijk Techn. Opzichter 2e kl. Was (ziehter-teekenaar 2e kl. Rijver. J. B. Deyen A. W. Rotteveel C. v. d. Berg H. J. Helmers Met ingang van Aard van het Diens- verband. aangeven van innensluiswachter, rekenaar 3e klasse. Hirijver. Irecteur. hr ijver. 1 15 10 H. Henning. Th. J. Verbeek M. G. J. Sibbelee H. A. Pauli P. G. F. v. Volkom H. Zieren schrijver. 99 99 99 99 99 G. J. Kamerman A. v. Leeuwen J. Schat H. Meyer tijdelijk 99 99 99 99 dienst. Ipzichter-teekenaar 2e kl. lehrijver. f Klerk. feekenaar 3e klasse. H. de Ridder J. Lely J. J. De Meyer J. Tuynman C. M. Pronk M. Visser J. J. v. d. Vaart J. G. Bouwman W. H. v. Lingen D. Stoutjesdijk A. S. Hemmes H. W. v. Wijk 26 Februari. 1 Juni. Was tijdelijk schrijver. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 15 1 Augustus. 1 99 99 99 99 99 99 99 In vasten Voor den duur van bouw van i 15 1 Juli. 15 1 de Beeklaan. In vasten dienst. Voor één jaar. In vasten dienst. Voor den duur Voor den duur van de voorbereiding voor den bouwr van het 2e woning complex ten Z.-W. van het Afvoerkanaal. Voor één jaar. 99 99 99 Voor het aangeven «p kaarten van rioolaan- sluitingen en beerputten In vasten dienst. 99 99 99 Voor den duur van de bouw van de tijdelijke H.B.S. voor meisjes aan de arbeiders woningen aan den Trek- weg, He gedeelte. Voor één jaar. 99 99 99 ■thnisch-opzichter 2e dejizichter-teekenaar 2e kl. van voorbereiding voor der bouw van Gemeente woningen. Voor één jaar. In vasten dienst. Voor één jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 717