16F 16F I Dienstverband geƫindigd van 51 VERSLAG- GEMEENTEWERKEN. Met ingang Rang. Aard van het ontslag. N A A M Toelichting. 1 Juli. bp verzoek eerv. verleend. J. U. Bentz 1 Aard van het ontslag. Rang. N A A M. Toelichting. I. A. Lindo G. Damstra D. Stoutjesdijk H. J. Helmers 50 VERSLAG 'GEMEENTEWERKEN. Teekenaar 3e kl. voor den duur van den bouw van de tijdelijke H.B.S. voor meisjes aan de Beeklaan. P. G. Cremers W. Los W. C. Bevelander W. H. Morel H. N. J. Teurlings P. Bakker-Schut Schrijver. Ie Klerk. Schrijver. Adjunet-Directeur. Th. M. Gundlach W. Greve C. Albers L. M. Haring. H. A. J. v. Wouw J. A. V. Hamilton Th. J. Klaassen Met ingang van Opzichter-teekenaar 2e kl. voor den duur van den bouw van arbeiderswo ningen bedoeld in het Raadsbesluit dd. 6 Juli 1914. Directeur. Schrijver. Boekhouder 2e kl. Architect. Adjunct-Architect. Schrijver. Technisch-opzichter 2e kl. Opzichter-teekenaar le kl. n n n n 25 November. 8 1 October. 1 1 1 November. 15 December. 1 September. 29 lenoemd tot schrijver bij het Openbaar Slachthuis. le klerk ter Gemeente-Secretarie. schrijver ter Gemeente-Secretarie. 2e klerk ter Gemeente-Secretarie. 2e klerk bij den Gemeentelijken Reinigingsdienst. Directeur van den dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Boekhouder le klasse bij den dienst der S. V. Architect-Afd. Chef bij den dienst der S. V. Architect bij den dienst der S. V. 2e klerk bij den dienst der S. V. Technisch-opzichter le kl. bij den dienst der S. V. ^rieden. 1 Augustus. 1 1 Februari. 1 15 15 Juni. I 17 i 1 Juli.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 719