69 aan S. d e n H e ij e r,een perceel grond aan den Trei- lerweg, groot 3 A., kadaster Sectie A K. No. 6189, tot en aan de Coöperatieve Vereeniging tot Ex ploitatie van Onroerende Goederen „Ver lengde Laan van Meerdervoort”, een perceel grond aan de Laan van Meerdervoort en de Valken- boschkade, groot 2 A„ 33 c.A., kadaster Sectie A N, No. 731, tot en met 30 April 1992, tegen betaling van een jaar lijkschen canon van f 209.70; aan Mr. J. G. S c h rm a n n, een perceel grond aan de Yperschestraat, kadaster Sectie V, Nos. 3891 en 3832, on derscheidenlijk groot 6 A., 65 c.A., tot en met 10 April 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 1260,—; aan D. W. Deutschmann, een perceel grond aan de Jaeob Mosselstraat, groot 2 A., 57 C.A., kadaster Sectie R, No. 9435, tot en met 19 Maart .1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 218,45; en met 5 Maart 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 39, aan P. J. van R o o d e, een perceel grond aan den Rijswijkseheweg en de Slachthuiskade, groot 3 A., 25 c.A., kadaster Sectie A D, No. 2956, tot en met 19 Maart 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 357,50; aan de Coöperatieve Vereeniging: ’s-G r a- venhaagsche Coöperatieve Broodbak ker ij, Verbruiksvereeniging en Zieken fond s „d e V o 1 h a r d i n g”, een perceel grond aan den Rijswijkseheweg, groot 4 A., 68 c.A., kadaster Sectie A D, No. 3031, tot en met 19 Maart 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 514,80; aan F. W. van H e ij s t, e.a., een perceel grond aan de Cruquiusstraat, groot 33 A., 50 c.A., kadaster Sectie A I). No. 3015, tot en met 19 Maart 1993, tegen betaling van een jaarlijkschen canon van f 2680, t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 71