r 16 F I'» 87,“ I 52 Het korps werklieden bestond op 31 December 1918 uit: f 27,50 27- 27,- 26,— j 16 s o 25,50 I 27,- 25.50 1 27,- VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Weekloon. BETREKKING. Maxim. 25,50 27.50 30.50 9 Helpers Smeden 27,— 29,— Lood- en zinkwerkers 29,- 27,- 29,— 24,— Rioolspoelers Rioolkokerschoonmakers Kantonniers Wegwerkers Glazenmaker-verver Voorman-grondwerker. Grondwerkers Voortnan-huisseliilder Huisschilders Weekloon op 31 Dec. 29,— 27,50 29,— 27,50 Metselaars 24,— 2S.50 Ketelstokers A. Vast personeel. Aspbalteur Baggerliedcn Baggerman Werklieden-machinist. Behanger-stoffeerder f 9 29,— 26,— 26,50 27,50 27,- 25,50 30,50 29,— 29,— 28- 27.50 29,— 27,50 27, — 26,— 25, — 30,50 29,— 28, — 29, — 28, — 26, - 27,50 26,50 29, — 28,50 28, - 29, - 27, — 29,- 28,50 28, — 27,50 27,— 29, — 24, — 26,- 25,50 25, — 24,50 26, — 27,50 26,50 29,- 27,50 27,— 24,— 27,- 24,— 25,50 26,— 27,50 29,— 27,50 26,— 30,50 29,— 1 18 1 1 2 I 2 5 2 2 1 8 1 4 1 5 1 6 3 9 4 2 20 2 1 9 1 1 I 1 1 1 2 1 53 2 12 4 3 5 1 1 1 29,— 26,— 27,50 Minim, j Monteurs Assistent-monteurs. Opperlieden f 25,50 28.50 - Rijswerker-steenzetter. Steenzetter 24,— 25,50 9 25,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 720