I 16F MUTATIËN. 2 werklieden tot 1 werkman tot 1 werkman 1 j f 3 Op 31 December 1917 waren bij de Gemeentewerken in vasten dienst werkzaam285 werklieden In den loop van het jaar werden eervol ontslagen wegens benoeming resp. tot bode en con cierge ter Gem.-Secretarie wegens benoeming magazünbediende wegens benoeming teekenaar 2e klasse 54 VERSLAG GEMEENTEWERKEN’. Weekloon. BETREKKING. Maxim. Minim. Jongmaatje 343 1) Loon overeenkomstig Collectieve Arbeidsovereenkomst. Werkman-machinist Werkvrouw Kantonnier Ketelstoker Ketelstokers i Weekloon op I 31 Dec. 1 1 1 1 2 4 6 1 11 15 3 38 5 1 3 2 1 3 2 1 2 42 1 1 1 1 1 Lood- en zinkwerkers Metselaar Metselaars. Monteurs A ssistent-monteurs. Opperlieden Steenhouwers Stucadoor Terreinbewakers. Timmerman Timmerlieden Voerman Vuilvisscher 9,50 26,— 28,— 27,50 27,50 28,— 27,— i ')- I ')- ’)- 25,— 24,— 23,— 22,50 12,- 4,- 28,50 27,50 *)- I 25,50 25,— 24,50 28,50 9,90

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 722